img

Praktiky Československého kastračného programu nám dali STOP

Vždy, keď zviera potrebuje našu pomoc, neváhame, v tej chvíli nie je čas rozmýšľať nad následkami, vieme, že ak nezasiahneme okamžite, to zviera zomrie.

Každý, kto pracuje v oblasti ochrany zvierat, vie, že niekedy sú situácie také naliehavé, že nemôžeme čakať na pomalé úkony úradov. To neznamená, že právne predpisy by mali byť ignorované, ale skôr to zdôrazňuje potrebu efektívnejšieho systému, ktorý umožní rýchlu a účinnú pomoc zvieratám v núdzi.

Útulok Tuláčik je organizácia, ktorá sa už 14 rokov naplno venuje záchrane zvierat. Sme reálny útulok, ktorý môžete 365 dní v roku navštíviť a pozrieť sa, ako to u nás funguje. Môžete sa osobne zoznámiť s našimi hviezdami instagramu a ak si padnete do oka, môžete spolu stráviť u Vás doma s novým kamošom nezabudnuteľné chvíle. Sme veľmi vďační za podporu, ktorej sa nám od Vás dostáva, lebo bez nej by Útulok Tuláčik nemohol existovať. Sme hrdí na to, že za nami vidno reálne a hmatateľné výsledky, našich odchovancov môžete stretnúť v každej dedine na Slovensku a v Čechách. Spolu sme napísali už viac ako 10 000 šťastných príbehov, a sú to Vaše a naše spoločné výsledky. Toto je to, čo nás napĺňa a robí nás šťastnými.

Na Slovensku existuje organizácia – Združenie za práva zvierat o.z skôr známa ako Československý kastračný program alebo CPZ – Centrum prevýchovy Zvierat – KS Nová Baňa , ktorý zastupuje Diana Truchlíková. Namiesto toho aby spolupracovalo s organizáciami na záchranu zvierat podáva podnety rôzneho druhu na záchranárov zvierat  nielen na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, ale aj na Polícii a žaluje ich na súdoch. 

Nikdy sme sa k jej útokom nevyjadrovali, nemáme na to čas, lebo našou úlohou je pomoc zvieratám nie riešiť jej žabomyšie vojny voči iným záchranárom zvierat po Slovensku.

Tentokrát, ale urobíme výnimku, a priblížime Vám čo je podľa nášho názoru Československý kastračný program za projekt:

Dňa 16.8.2023 sme dostali hlásenie, že v rómskej osade v okrese Sečovce sú na reťaziach uviazané dehydrované šteniatka a dospelé psíky. V tom období boli na celom Slovensku extrémne vysoké horúčavy a zvieratá sa pred slnkom nemali kde ukryť. Oznámenie sme prijali od občianskeho združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi.

SOS linka pre zvieratá v núdzi nie je útulok, je to telefonická služba, kde môže ktokoľvek nahlásiť prípad ohľadom týrania zvierat. Ako jeden z najväčších útulkov na Slovensku vieme okamžite reagovať a bezodkladne pomôcť pri týchto prípadoch.

Samozrejme sme nezaváhali ani chvíľu a hneď ráno 17.8.2023 sme vyrazili na miesto. Záchrannej akcie sa zúčastnila aj hliadka mestskej polície a aj vďaka nim naše kolegyne priviezli z osady 28 psíkov, ktorí by dnes neboli nažive.

Na miesto sme prišli na aute s polepom Útulok Tuláčik. Čiže rómski občania mestská polícia a všetci zúčastnení presne videli kto sme a kam psíkov prevážame. Netajili sme sa tým, že akciu realizuje Útulok Tuláčik, po príjazde k nám sme tak ako vždy psíkov veterinárne ošetrili a všetkých umiestnili do  karantény.

Pár dní nato 19.8.2023 podalo Združenie za práva zvierat viac známe ako Československý kastračný program podnet na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu a mestu Sečovce ohľadom tejto našej záchrany. Pripomíname, že toto združenie by podľa svojich stanov malo stáť na strane zvierat. A tak nasledovala kontrola Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá si zdokumentovala všetky zvieratá v karanténe a prijala opatrenia a tie už teda poznáte: STOPKA!!! Zákaz prijímať a aj adoptovať akékoľvek zviera v útulku, a to aj tie, ktoré sú kompletne zaočkované.

Posúdenie či to bolo zo strany Československého kastračného programu správny krok je už na Vás. Predtým, ako si vyberiete organizáciu ktorú chcete podporovať, preverte si ju. Na Slovensku je množstvo poctivých a odhodlaných ľudí ktorí pomáhajú zvieratám.

Pre porovnanie uvádzame nasledovné porovnanie našej práce, ktoré sú dostupné na webových stránkach nášho útulku a Československého kastračného programu ku dňu 3.9.2023.

Útulok Tuláčik:

Založenie – 2009

Adresa útulku – Staničná 2511, 97701 Brezno

Útulok na mape – https://goo.gl/maps/Lw84xW7M15LZiYcC9

Rozloha útulku – 3300 m2

Možnosť návštev – 365 dní v roku

Počet zvierat mačka + pes + drobné cicavce – 200+

Počet adoptovaných v roku 2022 – 1258

Počet ošetrovateľov – 25

Veterinárni lekári – 3

Psíky na adopciu 84 – https://utuloktulacik.sk/psiky-na-adopciu/

 

Československý kastračný program:

Založenie – 2012

Adresa útulku – Budyšínska 10/A, 831 03 Bratislava je to bytový dom

Útulok na mape https://goo.gl/maps/in8u5XfgeosM7j8o9

 

Možnosť návštev – neznáma

Počet zvierat mačka + pes + drobné cicavce – neznáma

Počet adoptovaných v roku 2022 – neznáma

Počet ošetrovateľov – neznáma

Veterinárni lekári – neznáma

Psíky na adopciu – https://zzpz.sk/

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám Útulok Tuláčik disponuje podnetom Československého kastračného programu doručenom dňa 19.8.2023 mestu Sečovce a Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, kde Československý kastračný program vyjadruje znepokojenie, že zo Sečoviec boli dňa 17.8.2023 vyvezené desiatky zvierat „niekam na stredné Slovensko“. „Československý kastračný program v tomto podnete zdôrazňuje, že má zmluvu s mestom Sečovce a ako organizácia pravidelne vykonáva odchyt zvierat, a preto ich prekvapilo, že ich v prípade potreby odchytu, nikto nekontaktoval.“

K tomuto podnetu Československý kastračný program priložil status SOS Linky pre zvieratá v núdzi zverejnený dňa 18.8.2023, ten pripájame.

Zo statusu SOS Linky pre zvieratá v núdzi však nevyplýva, že akcia bola vykonaná dňa 17.8.2023, ani jej miesto, a v žiadnom prípade, kam boli zvieratá prevezené, do ktorej karantény – „niekam na stredné Slovensko“. Československý kastračný program teda týmito údajmi disponoval, keďže sme tam mali auto s polepom Útulok Tuláčik a vedel viac, ako je naozaj uvedené v statuse SOS Linky pre zvieratá v núdzi, ktorý Československý kastračný program priložil k podnetu.

Preto sme v našom statuse napísali fakty, že Praktiky Československého kastračného programu nám dali STOP a že 19.8.2023 podal Československý kastračný program podnet na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu a mestu Sečovce ohľadom tejto našej záchrany.

Takže všetky naše informácie sú pravdivé.

My nepopierame, že besnota je veľmi vážne ochorenie, avšak nemala by slúžiť na vyvolávanie paniky a manipulácie verejnosti vo svoj vlastný prospech. Československý kastračný program sa vo svojom udaní pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, ako aj vo svojom statuse na facebookových stránkach zo dňa 5.9.2023, snaží poukázať na závažnosť tohto ochorenia, pričom zámerne uvádza nepravdivé či nepresné informácie (napr. „Kvôli prípadu v Trenčíne stratilo Slovensko štatút krajiny bez výskytu besnoty“ – nepravdivá informácia, „Prípady besnoty za posledný rok na Slovensku boli TRI“ – nepresná informácia, „Predtým sa objavila besnota aj v roku 2013, kedy v miestnej osade bolo utratených 43 psov“ – nepresná informácia).

Fakty sú také ,že za posledných 8 rokov sa besnota na území Slovenska vyskytla u psov iba v jednom jedinom prípade, aj to v prípade psa pôvodom z Ukrajiny! Na Slovensku sa teda besnota u psov, a to ani u psov v osadách, de facto vôbec nevyskytuje, čo ale Československému kastračnému programu nebráni „vzdelávať“ Slovensko o besnote, pretože sa im to aktuálne veľmi hodí. Z ich konania teda skôr než záujem o záchranu psov vo veľmi naliehavej situácii či rešpektovanie právnych predpisov vyplýva záujem na tom, aby naša organizácia utrpela ujmu.

Toto naše presvedčenie podčiarkuje fakt ,že Československý kastračný program v pomerne nedávnej dobe previezol cez hranice na Slovensko 70 psíkov bez príslušných povolení, pričom pri danej akcii Československý kastračný program žiadnu besnotu neriešil.

V  nadväznosti na podnet Československého kastračného programu, sme boli počas 4 mesačnej karantény nútený vynaložiť 9500 EUR za faktúry ŠVPÚ spojené s vyšetrením titra protilátok besnoty a ďalšie náklady na veterinárne zákroky s tým spojené.

Čo je však oveľa závažnejší následok je skutočnosť, že sme do útulku nemohli počas 4 mesačnej karantény prijať žiadnych psíkov. Za uvedené obdobie sa tak jedná o približne 400 psíkov, ktoré by sme mohli zachrániť, týchto 400 psíkov tak zostalo bez pomoci a mnohí z nich sa už žiadnej pomoci nedočkajú.

Výsledkom celého podnetu zo strany Československého kastračného programu sú teda zvýšené náklady a hlavne a predovšetkým zamedzenie pomoci pre viac ako štyri stovky psíkov v núdzi. Na doplnenie uvádzame, že besnota sa u žiadneho z 28 psíkov zo Sečoviec nepreukázala, ale táto skutočnosť je vedľajšia, keďže Československému kastračnému programu o ochranu proti besnote zjavne vôbec nešlo.

Na záver uvádzame, že my nesledujeme aktivity konkurenčných združení a nesnažíme sa eliminovať ich činnosť, svoju pozornosť a zdroje zameriavame výlučne na efektívnu záchranu zvierat, ktorá nám však bola z dôvodov, ktoré sú Vám známe, na určitú dobu znemožnená.

V našich príspevkoch sa snažíme vysvetliť našim podporovateľom vzniknutú situáciu, poukázať na výnimočnosť podmienok, za ktorých sme sa rozhodli zachrániť daných psíkov napriek tomu, že formálne nebol náš postup úplne správny, avšak takéto situácie pri záchrane životov ľudí či zvierat niekedy nutne nastávajú.