img

Praktiky Československého kastračného programu nám dali STOP

Vždy, keď zviera potrebuje našu pomoc, neváhame, v tej chvíli nie je čas rozmýšľať nad následkami, vieme, že ak nezasiahneme okamžite, to zviera zomrie.

Každý, kto pracuje v oblasti ochrany zvierat, vie, že niekedy sú situácie také naliehavé, že nemôžeme čakať na pomalé úkony úradov. To neznamená, že právne predpisy by mali byť ignorované, ale skôr to zdôrazňuje potrebu efektívnejšieho systému, ktorý umožní rýchlu a účinnú pomoc zvieratám v núdzi.

Útulok Tuláčik je organizácia, ktorá sa už 14 rokov naplno venuje záchrane zvierat. Sme reálny útulok, ktorý môžete 365 dní v roku navštíviť a pozrieť sa, ako to u nás funguje. Môžete sa osobne zoznámiť s našimi hviezdami instagramu a ak si padnete do oka, môžete spolu stráviť u Vás doma s novým kamošom nezabudnuteľné chvíle. Sme veľmi vďační za podporu, ktorej sa nám od Vás dostáva, lebo bez nej by Útulok Tuláčik nemohol existovať. Sme hrdí na to, že za nami vidno reálne a hmatateľné výsledky, našich odchovancov môžete stretnúť v každej dedine na Slovensku a v Čechách. Spolu sme napísali už viac ako 10 000 šťastných príbehov, a sú to Vaše a naše spoločné výsledky. Toto je to, čo nás napĺňa a robí nás šťastnými.

Na Slovensku existuje organizácia – Združenie za práva zvierat o.z skôr známa ako Československý kastračný program, ktorý zastupuje Diana Truchlíková. Namiesto toho aby spolupracovalo s organizáciami na záchranu zvierat podáva podnety rôzneho druhu na záchranárov zvierat  nielen na RVPS, ale aj na Polícii a žaluje ich na súdoch.  Nikdy sme sa k jej útokom nevyjadrovali, nemáme na to čas, lebo našou úlohou je pomoc zvieratám nie riešiť jej žabomyšie vojny voči iným záchranárom zvierat po Slovensku.

Tentokrát, ale urobíme výnimku, a priblížime Vám čo je podľa nášho názoru Československý kastračný program za projekt:

Dňa 16.8.2023 sme dostali hlásenie, že v rómskej osade v okrese Sečovce sú na reťaziach uviazané dehydrované šteniatka a dospelé psíky. V tom období boli na celom Slovensku extrémne vysoké horúčavy a zvieratá sa pred slnkom nemali kde ukryť. Oznámenie sme prijali od občianskeho združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi.

SOS linka pre zvieratá v núdzi nie je útulok, je to telefonická služba, kde môže ktokoľvek nahlásiť prípad ohľadom týrania zvierat. Ako jeden z najväčších útulkov na Slovensku vieme okamžite reagovať a bezodkladne pomôcť pri týchto prípadoch.

Samozrejme sme nezaváhali ani chvíľu a hneď ráno 17.8.2023 sme vyrazili na miesto. Záchrannej akcie sa zúčastnila aj hliadka mestskej polície a aj vďaka nim naše kolegyne priviezli z osady 28 psíkov, ktorí by dnes neboli nažive.

Na miesto sme prišli na aute s polepom Útulok Tuláčik. Čiže rómski občania mestská polícia a všetci zúčastnení presne videli kto sme a kam psíkov prevážame. Netajili sme sa tým, že akciu realizuje Útulok Tuláčik, po príjazde k nám sme tak ako vždy psíkov veterinárne ošetrili a všetkých umiestnili do  karantény.

Pár dní nato 19.8.2023 podalo Združenie za práva zvierat viac známe ako Československý kastračný program podnet na RVPS a mestu Sečovce ohľadom tejto našej záchrany. Pripomíname, že toto združenie by podľa svojich stanov malo stáť na strane zvierat. A tak nasledovala kontrola RVPS, ktorá si zdokumentovala všetky zvieratá v karanténe a prijala opatrenia a tie už teda poznáte: STOPKA!!! Zákaz prijímať a aj adoptovať akékoľvek zviera v útulku, a to aj tie, ktoré sú kompletne zaočkované.

Posúdenie či to bolo zo strany Československého kastračného programu správny krok je už na Vás. Predtým, ako si vyberiete organizáciu ktorú chcete podporovať, preverte si ju. Na Slovensku je množstvo poctivých a odhodlaných ľudí ktorí pomáhajú zvieratám.

Pre porovnanie uvádzame nasledovné porovnanie našej práce, ktoré sú dostupné na webových stránkach nášho útulku a Československého kastračného programu ku dňu 3.9.2023.

Útulok Tuláčik:

Založenie – 2009

Adresa útulku – Staničná 2511, 97701 Brezno

Útulok na mape – https://goo.gl/maps/Lw84xW7M15LZiYcC9

Rozloha útulku – 3300 m2

Možnosť návštev – 365 dní v roku

Počet zvierat mačka + pes + drobné cicavce – 200+

Počet adoptovaných v roku 2022 – 1258

Počet ošetrovateľov – 25

Veterinárni lekári – 3

Psíky na adopciu 84 – https://utuloktulacik.sk/psiky-na-adopciu/

 

Československý kastračný program:

Založenie – 2012

Adresa útulku – Budyšínska 10/A, 831 03 Bratislava je to bytový dom

Útulok na mape https://goo.gl/maps/in8u5XfgeosM7j8o9

Rozloha útulku – neznáma

Možnosť návštev – neznáma

Počet zvierat mačka + pes + drobné cicavce – neznáma

Počet adoptovaných v roku 2022 – neznáma

Počet ošetrovateľov – neznáma

Veterinárni lekári – neznáma

Psíky na adopciu – https://zzpz.sk/

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám Útulok Tuláčik disponuje podnetom Československého kastračného programu doručenom dňa 19.8.2023 mestu Sečovce a Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, kde ČSKP vyjadruje znepokojenie, že zo Sečoviec boli dňa 17.8.2023 vyvezené desiatky zvierat „niekam na stredné Slovensko“. „ČSKP v tomto podnete zdôrazňuje, že má zmluvu s mestom Sečovce a ako organizácia pravidelne vykonáva odchyt zvierat, a preto ich prekvapilo, že ich v prípade potreby odchytu, nikto nekontaktoval.“

K tomuto podnetu ČSKP priložil status SOS Linky pre zvieratá v núdzi, ten pripájame.

Zo statusu SOS Linky pre zvieratá v núdzi však nevyplýva, že akcia bola vykonaná dňa 17.8.2023, ani jej miesto, a v žiadnom prípade, kam boli zvieratá prevezené, do ktorej karantény – „niekam na stredné Slovensko“. ČSKP teda týmito údajmi disponoval, keďže sme tam mali auto s polepom Útulok Tuláčik a vedel viac, ako je naozaj uvedené v statuse SOS Linky pre zvieratá v núdzi, ktorý ČSKP priložil k podnetu.

Preto sme v našom statuse napísali fakty, že Praktiky Československého kastračného programu nám dali STOP a že 19.8.2023 podal Československý kastračný program podnet na RVPS a mestu Sečovce ohľadom tejto našej záchrany.

Takže všetky naše informácie sú pravdivé.